DỊCH VỤ CHO THUÊ

DỊCH VỤ CHO THUÊ

10/10/2017
DỊCH VỤ CHO THUÊ :

1. Cho thuê máy thủy bình:

- Thuê máy thủy bình theo ngày: 100.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

- Thuê máy thủy bình theo tháng: 1.000.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ máy gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy + 01 mia nhôm.

DỊCH VỤ CHO THUÊ :

1. Cho thuê máy thủy bình:

- Thuê máy thủy bình theo ngày: 100.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

- Thuê máy thủy bình theo tháng: 1.000.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ máy gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy + 01 mia nhôm.

2. Cho thuê máy kinh vỹ:

- Thuê theo ngày: 150.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

- Thuê theo tháng: 3.000.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ máy gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy + 01 mia nhôm.

3. Cho thuê máy toàn đạc:

- Thuê theo ngày: 250.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

- Thuê theo tháng: 5.000.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ gồm: 01 máy trong hộp + 01 pin máy + 01 sạc pin + 01 chân máy + 02 sào gương + 02 gương đơn.

4. Cho thuê máy GPS X20 1 tần số:

- Thuê theo ngày: 600.000đ/01 ngày/ 03 bộ.

- Thuê theo tháng: 10.000.000đ/ 01 tháng/ 03 bộ.

Bộ gồm: 03 máy + 03 chân máy + 03 pin + 01 sạc pin + 01 cáp.

5. Cho thuê máy chiếu đứng:

- Thuê theo ngày: 200.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

- Thuê theo tháng: 3.000.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ máy gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy.

6. Cho thuê máy laser 5 tia:

- Thuê theo ngày: 100.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

- Thuê theo tháng: 1.500.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ máy gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy.

7. Ngoài ra chúng tôi còn cho thuê theo yêu cầu: máy GPS cầm tay, phụ kiện, bộ đàm ..

DỊCH VỤ CHO THUÊ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0987831661