PHỤ KIỆN MÁY TRẮC ĐỊA

Các loại mia rút

Các loại mia rút

Liên hệ 0987831661
Liên hệ : 0987831661
Số lượng
Thêm Vào Giỏ Hàng

Thông Tin Chi Tiết

Mô tả sản phẩm
Click to view the next picture
Product name : Leveling Staff
Item :
Details :
5 meters have two kinds:
1mm(thickness) 
0.85mm(thickness)

4 meters have two kinds:
 1mm(thickness)  0.85mm(thickness) 

3 meters have two kinds:
 1mm(thickness) 0.85mm(thickness)

PHỤ KIỆN MÁY TRẮC ĐỊA

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0987831661